DOMİOSB

DOĞU MARMARA MAKİNA İMALATÇILARI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Sakarya İli, Kaynarca İlçesi üzerinde toplam 315 hektarlık alanda kurulan Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 03.03.2015 tarih ve 29966012-453.02/TR/870 sayılı yazılarında belirtildiği üzere sicil kayıt defterine sicil no: 305 olarak işlenmiş olup, tüzel kişiliği tescil edilmiştir.
 
Müteşebbis Heyetin 24.07.2015 tarih ve 2015/4 sayılı kararına istinaden Kamulaştırma İş ve İşlemlerini yapmak üzere OSB ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında 08.10.2015 tarihli protokol düzenlenmiş olup, OSB nin kamulaştırma iş ve işlemlerine devam edilmektedir.
 
OSB de yatırım yapmak üzere 90 firma arsa talebinde bulunmuştur ve talep edilen arsa toplam miktarı 1.228.000,00 m2 dir. Taslak olarak hazırlanan Uygulama İmar Planında sanayi parseli alanlarının toplamı yaklaşık 1.972.000,00 m2 dir (Doluluk oranı % 62,27).
 
Her biri ülkemizin kendi sektörlerinde öncü konumda olan firmalarını barındıran Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlama hedefiyle yoluna devam etmektedir.
 
 
Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB, Doğu Marmara' nın en merkezi noktalarından birinde yer almaktadır;
 
Sakarya/Kaynarca İlçe Merkezine                                                         : 2 Km
 
Sakarya Yeni Yerleşim Bölgesine                                                          : 19 Km
 
Sakarya Eski Yerleşim Bölgesine                                                           : 29 Km
 
Sakarya-Kaynarca Karayoluna                                                               : Bitişik
 
Karadeniz Sahil Yoluna (yapımı devam eden)                                   : 1 Km
 
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Gişelerine (Planlanan)               : 19 Km
 
TEM Otoyolu Sakarya Gişelerine                                                           : 36 Km
 
D-100 Karayoluna                                                                                      : 34 Km
 
Karasu Limanına (yapımı devam eden)                                              : 32 Km
 
Kocaeli Cengiz Topel Havaalanına                                                        : 55 Km
 
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına                                                  : 140 Km
 
İstanbul Atatürk Havaalanına                                                                : 200 Km    
 
 mesafede bulunmaktadır.
 
Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB olarak önceliğimizi çevreye ve yeni teknolojilere veriyoruz. Yeni Nesil OSB unvanını uluslararası boyutta kazanmak temel hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda gerekli altyapı ve üstyapı yatırımları yapmayı, OSB' nin ortak ve yönetim binaları (OSB ve Sanayi Tesileri) enerji tüketimlerini OSB içerisinde kurulacak güneş enerji santrallerinde temin etmeyi, limanlara, demiryolu bağlantısı yapmak suretiyle OSB katılımcısının nakliye maliyetlerini minimize etmeyi, OSB katılımcısının lojistik maliyetini minimize etmeyi, kurulacak çevre laboratuvarı, ortak sağlık güvenlik birimi ile katılımcının zorunlu gelir ve gider harcamalarını minimize etmeyi hedefliyoruz.
 
 Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB' de altyapı hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirilecek sosyal donatı alanlarının çeşitliğini ile hem sanayicilerin hem de bölgede istihdam edilecek çalışanların ihtiyaçlarını en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle oluşturduğumuz proje doğrultusunda zengin sosyal donatı alanları da kuruyoruz. Bunlar arasında; idari ve sosyal tesis alanı, merkezi çarşı, yaşam alanı, ticari alanlar, kamusal alanlar, dini tesis alanı, tıp merkezi, spor merkezi, ATM alanı, fuar, sergi alanı, teknoloji geliştirme bölgesi, kreş, meslek eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu, itfaiye, tır-kamyon servis aracı parkı yer almaktadır.
YERLEŞİM PLANI