İTHALAT NEDİR?

İthalat, yurt dışında üretilmiş bir ürünün, yurt içinde bulunan alıcılar tarafından satın alınmasına denir.  Diğer bir ismi de dış alımdır. Bu tür işlemlerin işleyişi sanayi ile devam ettirilmektedir.  Bizler de Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak, dış alım- satım gerçekleştirmekteyiz.
Bir ülkenin belli bir konuda ürün veya ürünün kaynağı yoksa başka bir ülkeden alması gerekir. Organize Sanayi Bölgesi ise burada ithalat-ihracat yapan firmaları bünyesinde barındırarak destek olmaktadır. Çoğu ülke, sınırları içinde bulunmayan hammaddeleri veya ürünleri ithal etmektedir. Buna en iyi örnek, pek çok ülkenin Orta Doğu ülkelerinden petrol ithal etmesidir. Organize Sanayi ise bu işleyişte büyük bir yer almaktadır. Bizler de bünyemizdeki firmaların ihracat hacmini büyütmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. 


İHRACAT NEDİR?

İhracat, ithalatın tersine yurt içinde üretilmiş bir ürünün, döviz karşılığında yurt dışında bulunan alıcılar tarafından satın alınmasına denir. Sanayi ise alış-verişe aracı olmaktadır. 
Bir ülke bazı ürünleri fazla ürettiğinde veya petrol gibi doğal kaynakları ellerinde fazla varsa, o ülke onları yurt dışına satar ve ekstra gelir elde eder. Sanayi kolları ise kendi alanında buna katılmakta ve ülke sanayisine bu şekilde katkıda bulunmaktadır. Günümüzde pek çok gelişmiş ülke, ürün ve hizmetlerinin diğer ülkelere ihracatından büyük ölçüde kar sağlamaktadır. Örneğin, şu anda dünyadaki ürünler için en yüksek ihracat yapan ülke haline gelen Çin'i ele alalım. Çin kendi kendine yeterliliğini geliştirmiş istihdam ve ekonomik enflasyon sorununu aşmıştır. Bir ülkenin Sanayisi ne kadar gelişmiş olur ise ülkenin refahı da buna oranla artacaktır. Bizler de Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak, ülkemizin sanayi kollarını geliştirmek için varız. Elden bırakmadığımız çabalarımız sayesinde sanayimiz geliştikçe refahımız da aynı oranda artacak.


İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ FARKLAR:

İthalat, ihtiyaç dâhilinde mal ve hizmetleri yurt dışından, Sanayi sayesinde yurt içine getirmeyi ifade ederken, ihracat fazlalık dâhilinde mal ve hizmetleri yurt içinden, yurt dışına satmayı ifade eder. İthalat ve ihracat arasındaki en temel fark budur diyebiliriz.
İthalatın ana amacı, yurt içinde bulunmayan ya da yeterli olmayan, ihtiyaç dâhilindeki mal ve hizmetlerin taleplerini yerine getirirken, ihracatın asıl amacı, yerli ürünlerin satışından daha fazla dış gelir yaratmak ve küresel varlığını arttırmaktır.
İthalat yurtdışından alım yapmakta olduğu için, aşırı ithalat iç ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Aksine, daha fazla ihracat, ülke içindeki dış geliri arttırdığı için iç ekonomiye yarar sağlayabilir. Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi DOMİOSB olarak ülkemize ve firmalarımıza katkı sağlamak için varız.
Hem ithalat hem de ihracat uluslararası ticarette önemli prosedürlerdir. Serbest piyasa ticaretinin gelişmesiyle birlikte, bugünün dünyasında birçok ülke hem ithalat hem de ihracat yapmaktadır. DOMİOSB olarak bünyemizdeki firmalar da ihracat yapmaktadır. Aslında sanayi ve organize sanayinin değeri ve uğraşı bu şekilde toplum tarafından daha anlaşılır hale gelmiştir.  Özetle, ithalat ve ihracat arasındaki temel fark; yurt içinde temin edilemeyen ya da yetersiz olan mal ve hizmetlerin yurt dışından satın alınması ya da fazla üreten ülkenin mal ve ürünlerinin yurtdışına satılması olarak açıklanabilir. 
 

 

 

YERLEŞİM PLANI