Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi gibi Organize sanayi bölgelerinin birlik içerisinde çalışmasının sebebi nedir, neler olabilir?

Organize sanayi bölgeleri, sanayi çeşitlerinin belirli bir plan kapsamında yerleştirilmesini, sınırları daha önceden belirlenmiş arazi parçalarının imar planları dâhilinde gerekli idari, sosyal, teknik altyapı alanlarında belli kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini ifade eder.

Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi gibi Organize sanayi bölgeleri kurulurken dikkat edilen özellikler nelerdir?

Merkez noktalara yakınlığı tercih edilmesinde büyük etkiye sahiptir. Sebebi ise, firma çıktılarının teslim edileceği önemli noktalara zarar vermeden ulaştırılmasıdır. Teknik alt yapı ise kurulacak fabrikanın kullanacağı enerji ile ilgilidir. Teknik alt yapının uygun olmaması işleri zorlaştırmaktadır. Bu nedenle alt yapının uygun olması önemlidir. Enerjinin kullanılabilirliğinin yüksek olması da kullanılacak kaynaklarla ilgilidir. Yetersiz enerji, üretimi engelleyebilir. Bu nedenle organize sanayi bölgesinin enerji kaynaklarının etkin kullanılabildiği noktalara kurulması önem taşımaktadır. En önemlisi ise ulaşımdır. Ulaşılabilir olmak her zaman daha yararlı olacaktır. Yapılmış olan üretimlerin yerine ve kaynağına hızlıca ulaşması müşteriyi ve üreticiyi de memnun etmektedir. 

Peki, Başta Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi Olmak Üzere Neden Tüm Organize Sanayi Bölgeleri Birçok Firmaya Ev Sahipliği Yapıyor?

Çarpık kentleşme sorunları ile karşılaştığımız ülkemizde organize sanayi bölgelerinin düzenli ve birlik içinde olması kendi arasında çarpık kentleşmeyi önler. Çevre sorunlarını önlemek amacıyla da yüz yüze gelinen bu konuda üretimden sonrasında çıkan atıkların çevreye zarar vermemesi, insan sağlığını tehlikeye atmaması için önlem olarak alınmıştır. Kentleştirmeyi yönlendirmek de konuya dâhildir. Birbirinden bağımsız birçok fabrikanın çevre düzenini bozmasının yanı sıra yayılacak atıklar şehir ve insan sağlığı için de tehlike arz etmektedir. Şehrin ortasına kurulacak bir fabrikayı kimse hayal edemez değil mi? Kaynakları rasyonel kullanmak da bir diğer sebeptir. Var olan kaynakları etkin kullanmak hem enerji tasarrufuna hem de iş gücüne destek olacaktır. Aksinin düşünülmesi zaman kaybına neden olmaktadır. Bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak da bu konuda önemli etmenlerden bir tanesidir. Hayatımızın her noktasında var olan teknoloji, organize sanayi bölgelerinin de kalbi konumundadır. Dolayısıyla sanayi bölgeleri firmalara ev sahipliği yapmaktadırDoğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi olarak, bizler de bütün bu sebeplerle bir araya gelen, Sakarya Kaynarca’da birçok firmayı bünyemizde barındırarak üreten ve üretmeye devam eden bir sanayi bölgesi olacağız.

YERLEŞİM PLANI