Turgay ÇELİK

Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Bedrettin SAĞSÖZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Metin KAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Günay GÜNEŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar YENER

Yönetim Kurulu Üyesi

YERLEŞİM PLANI