Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis

Heyetinin 2021 yılı son toplantısı, Vali Sn. Çetin Oktay KALDIRIM’ın başkanlığında

gerçekleştirildi.Valilik toplantı salonunda yapılan ve Organize Sanayi Bölgesinin son

durumu hakkında Bölge Müdürü Dr. Ersan ŞENTÜRK tarafından sunum yapılan

toplantıda, Denetim Kurulu Raporunun okunup ibra edilmesinin ardından, olağan konular

ve Müteşebbis Heyet Üyelerinin gündeme getirdiği konuların görüşülmesini takiben dilek

ve temenniler ile birlikte sona erdi.

 

      

 

      

 

 

YERLEŞİM PLANI